Adjungerade

Adjungerad i LARS

 

Som adjungerad i LARS innebär det att du kan delta på styrelsemöten och vara delaktig i de beslut som LARS styrelse fattar. Det som skiljer sig mot att vara styrelseledamot är att du inte har något eget ansvarsområde och inte heller har rösträtt på styrelsemötena. Att vara adjungerad gör det helt enkelt ännu lättare att engagera sig i LARS.

 

Vill du bli adjungerad i LARS?

 

Skicka ett mail till ordf@lundsstudentryttare.se.

Välkommen!