Styrelse

styrelsetext

Ordförande, alumni-, SAIF-, SAR- & LCR-kontakt

Namn: Josefin Thorbjörnson
Pluggar: Juridik
E-post: ordf@lundsstudentryttare.sealumni@lundsstudentryttare.se, LCR-kontakt@lundsstudentryttare.se

Vice ordförande, webmaster, information & kommunikation

Namn: Linnea Svensson Rotberg
Pluggar: Politisk. Kandidat
E-post: postmaster@lundsstudentryttare.se

Kassör

Namn: Cornelia Tenggren
Pluggar: Sjuksköterska
E-post: kassor@lundsstudentryttare.se

Spons, vice sekreterare, information & kommunikation

Namn: Siri Winstedt
Pluggar: Produktionsledare: media
E-post: spons@lundsstudentryttare.se, info@lundsstudentryttare.se

Tävling

Namn: Erica Allison, Johanna Rapp & Johanna Åkerström
Pluggar: Historia & statsvetenskap; Service Management Retail; Brandingenjör
E-post: tavling@lundsstudentryttare.se

Ridgrupp

Namn: Cornelia Tenggren
Pluggar: Sjuksköterska
E-post: ridgrupp@lundsstudentryttare.se

Fest & Aktiviteter

Namn: Anna-Lena Johansson & Johanna Rapp
Pluggar: Brandingenjör och civ. ingenjör inom riskhantering; Service Management Retail
E-post: fest@lundsstudentryttare.se

Sekreterare

Namn: Johanna Åkerström
Pluggar: Brandingenjör
E-post: sekreterare@lundsstudentryttare.se