Terminsstart

feature image

Vi vill tacka för terminen som har varit och hälsar er välkomna till höstterminen som drar i gång den 1/9 på LCR igen! Vi hoppas på att få se både nya och gamla medlemmar. Tveka inte att maila oss i styrelsen om ni har några frågor kring ridgruppen eller något annat. Annars önskar vi en härlig sommar! För de som är i Lund under sommaren och vill delta i hästaktiviteter kan man t.ex. anmäla sig som funktionär till Lundahoppet eller AIEC-SRNC som arrangeras i Lund i juli.

read more.....

AIEC-SRNC Sweden i Lund

feature image

För att kunna genom­föra AIEC-SRNC Swe (Lund) 2014 på bästa sätt kom­mer vi att behöva hjälp av er! Till­sam­mans med er funk­tionärer ska vi se till att besökande ryttare, sup­port­ers, domare och åskå­dare får en så bra upplevelse som möjligt. Vi kom­mer fram­förallt att behöva hjälp av funkionärer fre-sön på själva tävlingsplat­sen, men om man har möj­lighet att hjälpa till även tors­dag och måndag med lite för och efter­ar­bete blir vi mycket tack­samma! Anmälan som sup­porter görs till treasurer.srnclund@gmail.com. Som funk­tionär bjuds du på mat, för­friskningar och fest de dagar du job­bar. Vill man endast jobba någon av dagarna men ändå vis­tas på tävlingsplat­sen kom­mer man att få betala för de måltider som serveras. Tyvärr har vi på grund av en begrän­sad bud­get inte heller möj­lighet att bjuda våra funk­tionärer på den galamid­dag som hålls under lördagkvällen. För denna galamid­dag beta­lar man 175 kr (självkost­nad­spris). Anmälan till galamid­da­gen görs till treasurer.srnclund@gmail.com. Ange namn, tele­fon­num­mer och mat­pref­er­enser. Vi vill ha din anmälan innan 18e juni. Totalt räk­nar vi med ett funk­tionär­san­tal på cirka 20. Vi kom­mer självk­lart göra vårt bästa för att låta så många som möjligt hjälpa till, men det är alltså först till kvarn som gäller. Vi kan inte heller garan­tera att man får den funk­tionär­suppgift som man önskat, men vi ska självk­lart även göra vårt bästa för att till­go­dose alla önskemål. Vid frå­gor är ni välkomna att kon­takta Elin Sand­kvist på treasurer.srnclund@gmail.com.

read more.....

Hööks

feature image

Styrelsen har fått nya jackor sponsrade av Hööks. Vi är jätteglada för dem och tackar Hööks! Vi blir också lättare att känna igen för er medlemmar.

read more.....